Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Informationssamtal - Vårdnad, boende
och umgänge för barnets bästa

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen finns det sedan den 1 januari 2022 en lag om informationssamtal. Från den 1 mars 2022 är det dessutom krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med detta samtal är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

För att ge vägledning i arbetet med informationssamtal har MFoF på regeringens uppdrag tagit fram detta kunskapsstöd.

Föreskrifter och allmänna råd samt samtalsintyg

Dessa föreskrifter och allmänna råd börjar gälla från och med den 15 mars 2022.

Av hänsyn till miljö och kostnader rekommenderar MFoF att föreskrifter och allmänna råd används i digitalt format (pdf) som du själv kan ladda ner via länkarna ovan. Föreskrifter och allmänna råd går även att beställa i tryckt format.

Kunskapsstöd för familjerättsverksamheterna 

Kunskapsmaterialet om informationssamtal riktar sig i första hand till familjerättsverksamheterna och ska säkerställa god kunskap och kompetens i arbetet med dessa samtal. Dessutom är målet att underlätta en likartad tillämpning av ordningen med informationssamtal över hela landet.

OBS: Förutom att gå igenom materialet här på MFoF:s webbplats, kan du också ladda ner det kunskapsmaterialet som en PDF komplett med fotnoter och hänvisningar.

Information på andra språk

Här hittar du de två broschyrerna på ytterligare 13 olika språk. Dessa är i PDF-format som gör att du antingen kan länka till dokumentet i ett mauil till föräldrarna, eller ladda ner PDF:en och/eller skriva ut dokumentet.

Information till dig som förälder 

Syftet med informationssamtalet är att informera er som föräldrar om möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol.

Vi har tagit fram en liten broschyr som berättar mer om informationssamtal och sammanfattar frågor som du kommer att få svar på under informationssamtalet.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

MER INFORMATION

Vi har dessutom en sida på myndighetens webbplats där vi samlar information och länkar som kan vara bra att ha om du ska eller funderar på att separarera från din partner.


Uppdaterad senast

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se