logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 3 april 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  MFoF delredovisar arbetet med nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

  Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp strategin. Nu presenterar MFoF en delredovisning med de initiativ som tagits och det arbete som genomförts fram till och med 1 april 2020.

 • 24 mars 2020

  Enkät om ursprungssökning riktad till dig som är internationellt adopterad.

  17 mars hade MFoF bjudit in internationellt adopterade till möte angående myndighetens nya uppdrag gällande ursprungssökning. Med anledning av coronapandemins utveckling behövde vi ställa in detta möte. Istället erbjuder vi nu samtliga internationellt adopterade som vill att besvara en enkät. Adopterades synpunkter och tankar är viktiga för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag på bästa möjliga sätt. Därför vill vi att så många som möjligt besvarar enkäten. Du besvarar enkäten anonymt. Följ länken nedan för att komma till enkäten och bakgrundsinformation. Enkät - adopterades tankar och synpunkter kopplat till ursprungssökning

 • 27 februari 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Den internationella adoptionsverksamheten ska ses över

  Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021.

Kalender

 • 21 april 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Barnrättsdagarna 2020

  Temat för årets Barnrättsdagar är Varje barns rätt till utveckling. MFoF deltar med två seminarium den 22 april.

 • 28 april 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Referensgruppsträff med forskare inom föräldraskapsstöd

  MFoF har regelbundna träffar med forskare inom föräldraskapsstödsområdet. Mötet syftar till att diskutera aktuella frågor för myndigheten utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och belysa dessa utifrån olika vinklar.

 • 12 maj 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Nationella familjecentralskonferensen 2020 - Om barnrätt och det tidiga livet

  Årets familjecentralskonferens handlar om barnrätt och det tidiga livet. MFoF deltar på stora scenen tillsammans med nationella samordnaren för föräldraskapsstöd på Länsstyrelsen Örebro, samt i ett valbart seminarium med fokus på föräldrars upplevelser kring att vara förälder idag tillsammans med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Uppdaterad senast 2020-04-03

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se