logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 5 juni 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

  Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om ett ekonomiskt bidrag upp till 3,5 miljoner kronor för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas.

 • 2 juni 2020

  MFOF ALLMÄNT

  MFoF redovisar slutrapport om indikatorer

   2017 fick Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) uppdrag att i samråd med Socialdepartementet ta fram och utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid i förhållande till målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Indikatorerna ska utgå från regeringens mål för individ- och familjeomsorgen om stärkt skydd för utsatta barn samt visa barns delaktighet och i vilken utsträckning barnet kommer till tals. I uppdraget ingår att föreslå hur ett samlat och begränsat antal indikatorer bör utformas. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 1 juni 2020.

 • 29 maj 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Adoptionsspecifikt samtalsstöd – aktuell status

  I början av maj fick MFoF ett nytt regeringsuppdrag som innebär att myndigheten ska erbjuda adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Nu kan MFoF berätta mer om hur uppdraget fortskrider.

Kalender

 • 25 juni 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Officiell statistik publiceras

  Officiell statistik gällande familjerätt och familjerådgivning publiceras på MFoF:s webbplats.

 • 1 september 2020

  FADERSKAP OCH FÖRÄLDRASKAP

  MFoF föreläser vid domstolsakademin

  MFoF föreläser om vid Domstolsakademins familjerättsdagar. Domstolsakademin ansvarar för juridisk utbildning för domare och andra jurister som arbetar inom Sveriges Domstolar.

 • 30 september 2020

  MFOF ALLMÄNT

  MFoF finns på plats under Socialchefsdagarna 2020

  Under Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg finns MFoF på plats med en monter. På plats under dagarna kommer vi att ha representanter som kan pratat om alla våra verksamheter. Mer info på denna sida så småningom.

Uppdaterad senast 2020-06-05

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se