Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
HBTQi-certifikat

Välkommen till MFoF

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig myndighet som erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Kalender

Uppdaterad senast

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se