Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - Barnkonventionen

Barnkonventionen för dig som arbetar med familjerätt och familjerådgivning

Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det ställer nya krav på oss som arbetar med barn. På uppdrag från regeringen har MFoF här samlat viktig information om barnkonventionen, med särskilt fokus på dess fyra grundprinciper. Materialet är i synnerhet framtaget för dig som arbetar med familjerätt och familjerådgivning.

 
 

Om Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser som ger alla barn samma rättigheter.

Om barnkonventionen
Läs mer om
Så tolkar du barnkonventionen
Läs mer om

Barnkonventionens fyra grundläggande principer

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Alla är lika viktiga och utgör en helhet men bland artiklarna finns fyra grundläggande principer som är vägledande för hur helheten ska tolkas.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Utforska artikeln
Artikel 3
Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder och beslut som rör barn.
Utforska artikeln
Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Utforska artikeln
Artikel 12
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Utforska artikeln