Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Så skapar du trygga och strukturerade samarbetssamtal!

MFoFs grundutbildning för samarbetssamtalsledare

Den här utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som möter separerade föräldrar som behöver hjälp att lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge — utifrån barnets behov och så att det ger goda förutsättningar för barnets delaktighet.

Utbildningen består av kunskapsdokument som i vissa fall kompletteras med filmade föreläsningar, diskussionsfrågor, lästips, rollspel, bedömning av samarbetssamtalens lämplighet, animerade filmer om hur samtal med barn kan genomföras. Den är kostnadsfri, kan genomföras vid valfri tidpunkt och i egen takt. Till utbildningen

Kunskap och verktyg - med barnet i fokus

Över 65 000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation. Många barn mår dåligt av att växa upp i familjer där föräldrarna efter separationen har en pågående vårdnadskonflikt. Det finns forskning som pekar mot att 70 procent av alla barn i separationsfasen oroar sig för föräldrarnas och sin egen situation.

1991 blev det obligatoriskt för samtliga kommuner att kunna erbjuda föräldrar samarbetssamtal. MFoFs kartläggning visar att 78 procent av samtalsledarna sällan eller aldrig har kontakt med barnet inom ramen för dessa samtal. Med barnets bästa i fokus vill den här utbildningen ge samtalsledare i samarbetssamtal kunskap och verktyg för att låta barnen komma till tals.

"Vi måste prata med Kim" - en av sex animerade filmer som beskriver de olika stegen i samtal med barn. Du hittar alla filmerna här.

VAD ÄR SAMARBETSSAMTAL?

Strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och frågor som rör barnets försörjning. Målet är att föräldrarna dels ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar. LÄS MER

VARFÖR DENNA UTBILDNING?

Nästan hälften av samtalsledare runt om i landet saknar utbildning för att arbeta med samarbetssamtal. Med denna grundutbildning kan kommuner säkerställa att deras samarbetssamtal följer lagar och regler, aktuell forskning och best practise ur en svensk kontext. LÄS MER


VAD KOSTAR UTBILDNINGEN?

Denna grundutbildning är kostnadsfri och utformad så att varje kommun kan genomföra utbildningen när det passar den egna organisationen. Målet med utbildningen är att skapa trygga och strukturerade samarbetssamtal som kan lindra, hjälpa och undvika att konflikter föräldrar emellan hamnar i domstol.

Uppdaterad senast

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se