Information för separerande föräldrar

Här hittar du vår och andra myndigheters information som kan vara ett stöd för dig som har barn och ska separera från din partner.

Om du ska separera - sajt för föräldrar

Försäkringskassans webbplats för föräldrar som ska separera. Fokus är på barnets försörjningn efter separationen.

Broschyrer

Samarbetssamtal – ett stöd för föräldrar vid separation (pdf)

En folder till föräldrar som handlar om vad samarbetssamtal är, hur de går till och vad de kan innehålla. Foldern kan användas av socialtjänsten och andra verksamheter som träffar föräldrar för att sprida information om kommunernas samarbetssamtal till dem som ska separera.

Gemensam vårdnad – vad innebär det? (pdf)

Broschyren går igenom vad som gäller då föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn. Fokus ligger på praktiska frågor, så som vem som ansvarar för vad, hur mycket barnet får bestämma själv och hur man hanterar ett bristande samarbete mellan föräldrarna för att skydda barnet.

Att skiljas – när man har barn (pdf)

Broschyren tar upp skilsmässor där barn är inblandade och ger en orientering om vad man bör tänka på som förälder. Hur är det att skiljas när man har barn? Hur är det för tonåringen – som är mitt uppe i sin egen frigörelse – med föräldrakonflikter och humörsvängningar?

Finns även att ladda ner på arabiska (pdf).

Uppdaterad: 2018-04-09

Uppdaterad: 2018-04-09