Illustration, barn i fokus

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Våra telefontider

På måndagar och torsdagar klockan 9-11 svarar vi på frågor om familjerättens handläggning av ärenden samt frågor om internationell adoption.
Ring växeln på 08-545 556 80.

Du kan alltid mejla din fråga till info@mfof.se

Utbildningar om adoption

Vi erbjuder utbildning om adoption för personal i barnhälsovården och i förskolan. Vi håller också introduktionsdagar för utbildare som håller den nationella föräldrautbildningen om adoption.

Läs mer

Sajt för separerade föräldrar

Försäkringskassan har en webbplats med information för separerade föräldrar. Där finns bland annat en podcast och ett verktyg för att beräkna underhållsbidrag.

Gå till Separerade föräldrar

Frågor och svar om faderskapsärenden

Vi publicerar kontinuerligt svar på de vanligaste frågorna vi får om familjerättens handläggning av faderskapsärenden.

Gå till frågor och svar