Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Beställ och ladda ner publikationer

Här kan du beställa eller ladda ner våra publikationer. Det finns också tips på böcker, filmer och radioprogram. Gå till Publikationer

Utbildningar om adoption

Vi erbjuder utbildning om adoption för personal i barnhälsovården och förskola. Vi håller också introduktionsdagar för utbildare i föräldrautbildningen om adoption. Läs mer

Sajt för separerade föräldrar

Försäkringskassan har en webbplats med information för separerade föräldrar. Där finns bland annat en podcast och ett verktyg för att beräkna underhållsbidrag. Gå till Separerade föräldrar