Aktuellt - Arkiv

Nya kunskaper om stöd till föräldrar med utagerande barn

26 september publicerade SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) en kommentar till en systematisk översikt av föräldraskapsstödsprogram för utagerande beteende. Kommentaren har beställts av MFoF. Studien omfat...