Aktuellt - Arkiv

MFoF i Almedalen

MFoF kommer att finnas på plats som en del av Barnrättstorget under Almedalsveckan 2019. Välkommen till MFoF:s seminarium ”Föräldraskapsstöd - så blir det förebyggande arbetet en investering” tisdag 2 juli på S:t Hansgatan 21 i Vi...

Telefontider under sommaren 2019

Följande gäller de telefontider MFoF erbjuder särskilt för frågor gällande internationella adoptioner och familjerätt.

Forskarmöte med fokus på familjer som migrerat till Sverige

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) höll sitt årliga forskarmöte den 13 juni i Stockholm tillsammans med forskare från olika delar av Sverige. I fokus var frågeställningar och perspektiv på tillgänglighet och ...

Rinkebyprojektet – utvärdering och vägen framåt

I Rinkeby har förstagångsföräldrar erbjudits tätare hembesök från barnhälsovården under barnens första ett och ett halvt år. Syftet är att ge extra föräldrastöd och information om hälsovård och arbetet har varit mycket uppskattat....

Den nationella strategin firar 1 år!

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin sätter barns rättigheter i fokus och betonar att jämlikhet i hälsa och jämställt föräldraskap ska genomsyra allt fö...