Aktuellt - Arkiv

Ny lagstiftning om föräldraskap

Så snart det är möjligt kommer MFoF att publicera information om ny lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2019 avseende regler om föräldraskap.

MFoF medverkar på Råd för framtiden 2019

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019. MFoF medverkar med monter på temat "Insatser som främ...

Konferens om jämställt föräldraskap i Malmö 24 september

Konferensen om jämställt föräldraskap 24 september är kostnadsfri och riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning...