Faderskap och föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

 


Föreskrifter och allmänna råd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) (pdf)

Protokoll för utredningar

Blanketter för utredningar om faderskap och föräldraskap
Blanketter på andra språk än svenska

Handbok

Publikation

Att fastställa faderskap (pdf)

Handboken att fastställa faderskap vänder sig till handläggare och beslutsfattare i socialtjänsten. Den kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd på området. Handboken är inte uppdaterad utifrån reglering som kommit efter år 2005.


Missa inte våra frågor och svar!

Vi publicerar löpande svar på frågor som vi får ofta:

Vanliga frågor från handläggare om faderskap och föräldraskap


MFoF informerar

MFoF informerar 2019:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (pdf).

MFoF informerar 2019:2 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet (pdf).

MFoF informerar 2019:3 Socialnämndens fastställande och utredning av faderskap (pdf).

MFoF informerar 2019:4 Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands (pdf).

MFoF informerar 2019:5 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap (pdf).


Uppdaterad: 2019-04-12

Uppdaterad: 2019-04-12