Vilken kommun kan godkänna ett avtal för ett familjehemsplacerat barn?

Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som är behörig att godkänna ett avtal om vårdnad eller umgänge. Det gäller oavsett vilken kommun som har placerat barnet i familjehemmet (6 kap. 17 a § andra stycket FB).

Uppdaterad: 2018-03-20

Uppdaterad: 2018-03-20