Ska alla uppgifter ur belastnings- respektive misstankeregistret redovisas i en utredning (6 kap. 19 § 3 stycket FB) och i upplysningar (6 kap. 20 § FB)?

Nej. Utredaren bör endast redovisa sådana uppgifter från belastnings- och misstankeregistret som är relevanta. Redovisningen ska inte vara detaljerad, men innehålla uppgifter om eventuell brottsrubricering samt om straffets omfattning och art, se Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge s. 246.

Relaterade frågor

Kan utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister för föräldrarna och föräldrarnas nya partner inhämtas av socialnämnden för utredning enligt 6 kap. 19 § 3 stycket FB och för upplysningar enligt 6 kap. 20 § FB utan samtycke?

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31