I vilka fall går det att lämna ut en uppgift till en förälder med förbehåll enligt 10 kap. 4 § 1 st OSL som inskränker dennas rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften?

Om det mot en förälder antas föreligga en hotbild som inte är relaterad till den andra föräldern i ett mål eller ärende kan uppgifter lämnas ut med förbehåll att de hålls hemliga av den andra föräldern. Det kan t.ex. röra sig om att en hotbild föreligger mot en förälder från en annan före detta partner än den andra föräldern.

Relaterade frågor

Vad innebär partsinsyn för en utredning om vårdnad, umgänge eller boende när en förälder har skyddade personuppgifter?

Vilka begränsningar av partsinsynen finns i förhållande till en VBU-utredning?

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31