I Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge används begreppet ”ny partner”. Finns det någon juridisk definition av ”partner”?

Nej. Det finns ingen juridisk definition av ”ny partner”. I Socialstyrelsens handböcker och riktlinjer används begreppet ”ny partner” som ett begrepp för en förälders nya relation, utan att definiera den juridiskt.

Ordet ”partner” är i dagligt tal ett samlingsbegrepp för den som någon har en relation med, oavsett hur den ser ut. Även om det i lag finns juridisk definition av makar, sambo och registrerad partner kan den enskilde alltid ha en egen personlig definition av vad en ”partner” och familj innebär. I de fall där en förälder har en relation med någon är det denne någons relation till barnet som avgör hur – eller om - denne någon ska ingå i utredningen om barnets bästa.

Uppdaterad: 2019-01-31

Uppdaterad: 2019-01-31