Får ett beslut om att godkänna ett avtal delegeras?

Ja, socialnämnden får delegera beslut om att godkänna eller inte godkänna ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Det följer av 10 kap. 5 § SoL.

Uppdaterad: 2018-03-20

Uppdaterad: 2018-03-20