Publikationer om internationell adoption från MIA

Adopterade barn möter barnhälsovården

Information, tips och råd som kan vara till hjälp i mötet med adopterade barn och deras familjer. Broschyren vänder sig i första hand till personal inom barnhälsovården och barnhabiliteringen. 

Ladda ner (pdf)
Beställ

Ska jag vara här?

Broschyr om adopterade barn i förskolan. Den vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till andra yrkesverksamma som möter adopterade barn och deras familjer.

Om adopterade barn i förskolan.
Ladda ner (pdf)
Beställ

 

Var kommer du ifrån, egentligen?

Ladda ner (pdf)

 

Internationell adoption i Sverige - politik och praktik från sextiotal till nittiotal

Cecilia Lindgren, MIA, 2011.
Kostnad: 50 kr inkl. moms, portokostnad tillkommer.

Beställ

 

Adopterade får barn

Anna von Melen (MIA, 2006)
Beställ

 

Samtal med vuxna adopterade

Anna von Melen (Rabén Prisma i samarbete med NIA, 1998)
Beställ

 

 

Uppdaterad: 2017-06-26

Uppdaterad: 2017-06-26