Föreskrifter och allmänna råd

Här listas MFoF:s föreskrifter och allmänna råd. Samtliga författningar ingår i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).

Författningarna går att beställa i tryckt version i vår webbshop

Samtliga författningar gäller från den 1 juli 2017.

Nya adoptionsregler 2018

1 september 2018 har ny lagstiftning trätt i kraft, klicka här för att läsa mer om detta. Detta innebär att delar av informationen på MFoF:s webbplats gällande adoptioner inte är aktuell. Detta gäller såväl lagstiftning, allmänna råd, handboken som övrig information. Informationen uppdateras fortlöpande.

Adoption

Faderskap

Föräldraskap

Vårdnad, boende, umgänge

Uppdaterad: 2018-09-11

Uppdaterad: 2018-09-11