Forskning och facklitteratur

De titlar som är slut på förlagen kan sökas på bibliotek, antikvariat, internetantikvariat och universitet.

Rasismen i Sverige
Red: Lawen Mohtadi och Devrim Mavi, Natur & Kultur, 2014

Blodet och rötternas logik
Malinda Andersson, doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2010.

What every parent needs to know
Margot Sunderland, DK, Penguin Random House, 2007

Attachment Handbook for Foster Care and Adoption
BAAF, 2006.

Berättelser om adoption
Martinell Barfoed, doktorsavhandling Lunds universitet, 2008.

Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande
Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. Natur & Kultur, 2012.

Anknytning i praktiken. Tillämpning av anknytningsteorin
Broberg, A., Risholm Mothander, P.,Granqvist, P.& Ivarsson, T.
Natur & Kultur, 2009.

Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen
Red. Margareta Carlberg och Karin Nordin Janero. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS. Gothia förlag, 2007. Forskningsrapport

Från kaos till sammanhang
Elisabeth Cleve, Wahlström & Widstrand, 2000. Slut på förlag. Finns på bibliotek.

En stor och en liten är borta
Elisabeth Cleve, Wahlström & Widstrand, 2002.

Hur länge ska hon vara död
Elisabeth Cleve, Natur och Kultur, 2011.

Overrepresentation of Internationally Adopted Adolescents
in Swedish § 12-institutions
Anna Elmund, doktorsavhandling Uppsala Universitet, 2007.

Adopterade från Latinamerika
Katarina von Greiff, doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2000. Kan beställas från MIA.

Adopterade barn: vägledning för förskolan
Dan Höjer och Lotta Höjer, UR 2005.

Comforting an Orphaned Nation
Tobias Hübinette, doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2006.

Adoption med förhinder
Tobias Hübinette, Carina Tigervall, Mångkulturellt Centrum, 2008.

Att utforska sitt ursprung. Adoptivbarnens identitetsformande under uppväxttiden.
Malin Irhammar, doktorsavhandling Lunds universitet, 1997.

Adopterad. Lämnad. Vald. Och sen?
Lotta Landerholm, Alfabeta, 2003.

Adoption
Frank Lindblad, Studentlitteratur, 2004.

En riktig familj
Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975
Cecilia Lindgren, doktorsavhandling, Carlsson Bokförlag, 2006

Adoptiv-liv
Gerda Skovmark-Madsen, Gyldendals Nordisk Forlag A.S, 2000.

Adoption
Ebba Sverne Arvill och Agneta Svensson, Norstedts Juridik, 2008.

Adoption – på egen hand
Susan Tejling, FoU-rapport 3/2007. Kan beställas från FoU Nordost.

Erik – mitt ibland oss
Katarina Wittgard, Fasföreningens förlag, 2001.

Belonging in adopted world – race, identity and transnational adoption
Barbara Yngvesson, University of Chicago press, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2014-12-12

Uppdaterad: 2014-12-12