Personal

Här hittar du våra ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör

Ledning

Kristina Svartz
Generaldirektör
076-501 47 06, 08-545 556 83

Maria Lundmark
Kanslichef
076-501 47 14, 08-545 556 86

Jonas Hägerlind
Chefsjurist
076-501 47 11, 08-545 556 85

Familjerätt

Kommunens handläggning

Rebecca Berg

Anna Axelsson

Ulrica Renström

Internationell adoption

Adam Bitén

Liselott Holmberg

Sociala frågor och utbildning

Cecilia Granberg

Ulrik Stenberg

Föräldraskapsstöd

Margareta Bolmgren
08-545 556 72

Tony Boman
08-545 556 88 

Registratur, arkiv

Viveka Nilsson

Charlotta Holmlund

Kommunikation

Per Sundberg
076-501 47 09

Ekonomi

Hanna Edeljung, controller
08-54 55 56 87

Uppdaterad: 2019-08-20

Uppdaterad: 2019-08-20