Personal

Vi är för närvarande 16 anställda. Här hittar du våra ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Ledning

Kristina Svartz
Generaldirektör
mobil 0765-014 706, kontor 08-545 556 83,

Anette Enberg
Chefsjurist
tel. 08-545 556 79 

Familjerätt

Juridiska frågor

Pernilla Krusberg

Kommunens handläggning

Rebecca Berg

Kerstin Sahlgren

Telefontid för kommuners frågor om familjerätt är måndagar och torsdagar 9.00−11.00. Ring växeln på 08-545 556 80.

Föräldraskapsstöd

Lovisa Kim
tel. 08-545 556 88

Camilla Pettersson
tel. 08-545 556 72

Internationell adoption

Telefontid för juridiska frågor om adoption är måndagar och torsdagar 9.00−11.00. Ring växeln på 08-545 556 80.

Karin Juhlén
tel. 08-545 556 84

Kerstin Leupold
tel. 08-545 556 78

Elin Torebring
tel. 08-545 556 81

Sociala frågor och utbildning

Marie Alm
tel. 08-545 556 85

Åsa Barkeling
tel. 08-545 556 82

Omvärldsanalys, ursprungsländer

Lena Ingvarsdotter Ekroth
tel. 08-545 556 77

Administration

Carina Sjögren
tel. 08-545 556 86

Registratur, arkiv

Lena Svensson
tel. 08-545 556 87

Kommunikation

Lisa Andersson
tel. 08-545 556 76

Uppdaterad: 2017-04-20

Uppdaterad: 2017-04-20