Personal

Här hittar du våra ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör

Ledning

Kristina Svartz
Generaldirektör
010-190 10 86

Maria Lundmark
Kanslichef
010-190 10 88

Jonas Hägerlind
Chefsjurist
010-190 10 85

Familjerätt

Kommunens handläggning

Rebecca Berg

Anna Axelsson

Ulrica Renström

Internationell adoption

Adam Bitén

Liselott Holmberg

Sociala frågor och utbildning

Cecilia Granberg

Ulrik Stenberg

Föräldraskapsstöd

Margareta Bolmgren
010-190 10 87

Tony Boman
010-190 10 91 

Registratur, arkiv

Viveka Nilsson

Charlotta Holmlund

Kommunikation

Per Sundberg
010-190 10 89

Ekonomi

Hanna Edeljung, controller
010-190 10 84

Uppdaterad: 2019-11-04

Uppdaterad: 2019-11-04