MFoF i Skellefteå

Regeringen beslutade under 2017 att MFoF skulle omlokaliseras till Skellefteå. Flytten genomfördes under sommaren 2018 och det nya kontoret i Skellefteå invigdes 31 augusti 2018. Här finns information som rör omlokaliseringen, till exempel lediga tjänster i Skellefteå.

Skellefteå foto: Jonas Westling

Vad gör MFoF?

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Vilka kompetenser finns i myndigheten?

Vi är socionomer, folkhälsovetare och jurister som är experter på familjerätt och föräldraskapsstöd. Myndigheten leds av generaldirektören, en kanslichef och en chefsjurist. Vi har också stödfunktioner för ekonomi, personalfrågor, registratur och kommunikation.

Hur många tjänster flyttas till Skellefteå?

Samtliga 17 tjänster flyttas till Skellefteå.

Adress i Skellefteå

MFoF
Nygatan 24
931 32 Skellefteå

Vi har samma telefonnummer efter flytten.

Beslutet

Regeringen har beslutat att MFoF ska omlokaliseras till Skellefteå och vara på plats senast den 1 september 2018.

Pressmeddelande:
Regeringen omlokaliserar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå

Uppdaterad: 2018-09-06

Uppdaterad: 2018-09-06