Utredare inom området föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Det gör vi genom auktorisation och tillsyn.

Myndighetens viktigaste målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, landsting och det civila samhället. I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. Vi arbetar också för jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.

MFoF har föreskriftsrätt, utfärdar allmänna råd, betalar ut statsbidrag samt ansvarar för officiell statistik.

MFoF finns i Skellefteå. I dagsläget har vi 18 anställda. Vi söker nu en utredare inom området föräldraskapsstöd.

Vi söker dig som vill

 • samla, sammanställa och sprida kunskap om forskning, statistik och utveckling.

 • samverka med myndigheter, organisationer, huvudmän, forskare och praktiker.

 • arbeta med indikatorer och uppföljning av genomförda aktiviteter.

 • vara med och utveckla det nationella arbetet för att barn ska ha en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen.
 • Kunskap om preventionsarbete, barns och ungas utveckling och hälsa samt föräldraskapets betydelse.
 • Erfarenhet av att arbeta strategiskt med hälsofrämjande och förebyggande arbete på nationell, regional eller kommunal nivå.
 • God kunskap om kommunala, regionala eller nationella strukturer för främjande och förebyggande arbete.
 • Erfarenhet av arbete med styrning, ledning och uppföljning utifrån satta mål och genomförda aktiviteter.
 • Du är strukturerad, självständig och har förmåga att ta egna initiativ.
 • Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Du trivs med och är van vid att hålla muntliga presentationer.
 • Du vill och har möjlighet att resa en hel del i jobbet.
 • Du har lätt för att samarbeta.

Mycket av arbetet sker i nära samarbete med kollegor. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande

 • Bakgrund inom pedagogisk verksamhet.
 • Erfarenhet av strategiskt föräldraskapsstödjande arbete.
 • Erfarenhet av arbete med barnets rättigheter, jämställdhet och likabehandling.

Anställningen

Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen varar som längst två år från tillträdesdatum.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan

Sista dag att ansöka är den 3 november 2019

Skicka din ansökan med e-post till info@mfof.se eller med vanligt brev till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Box 35, 93121 Skellefteå. Kom ihåg att ange diarienummer 2.2.1:1224/19.

Kontaktpersoner

Jonas Hägerlind, chefsjurist, 076-501 47 11

Fackliga företrädare

Saco-S: Jonas Lidberg, 070-665 29 65
ST: Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro, 070-207 50 64

Uppdaterad: 2019-10-07

Uppdaterad: 2019-10-07