Registrator/administratör

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Det gör vi genom auktorisation och tillsyn. 

Myndighetens viktigaste målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, landsting och det civila samhället. I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. Vi arbetar också för jämställdhet och ett jämställt föräldraskap. 

MFoF har föreskriftsrätt, utfärdar allmänna råd, betalar ut statsbidrag samt ansvarar för officiell statistik.

MFoF har sitt säte i Skellefteå. I dagsläget har vi 14 anställda. Vi söker nu en registrator/administratör för tidsbegränsad anställning.

Arbetsuppgifter

Som registrator och administratör i MFoF kommer du att arbeta med myndighetens ärende- och dokumenthantering och med kvalitetskontrollen av register och avslut av diarieförda handlingar. Du kommer att ha systemförvaltande uppgifter som datahantering och registerhållning. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • postöppning samt hantering av e-post och andra inkommande handlingar
  • klassificering och registrering av allmänna handlingar i myndighetens diariesystem
  • expediering av myndighetens beslut
  • arkivläggning samt arkivfrågor som tillsyn av arkivvården, gallring, förteckning samt ytterligare uppgifter inom området
  • administrativa arbetsuppgifter inom kanslifunktionen

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har:

  • relevant examen där arkiv-/informationsvetenskap ingår eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
  • god kunskap om den lagstiftning som reglerar hanteringen av allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess

Arbetet förutsätter att du är noggrann, strukturerad och självständig samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Bemötande och service är en viktig del av arbetet som registrator och administratör. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen varar som längst 1 år efter tillträde.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan

Sista dag att ansöka är den 21 oktober 2018.

Skicka din ansökan med e-post till info@mfof.se eller med vanligt brev till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Box 35, 931 21 Skellefteå. Kom ihåg att ange diarienummer 2.2.1:1032/18.

Kontaktpersoner

Maria Lundmark, Kanslichef, 076-501 47 14

Fackliga företrädare

Saco-S: Jonas Lidberg, 070-6652965
ST: Sofie Furtenback, 060-67 80 31

Uppdaterad: 2018-10-05

Uppdaterad: 2018-10-05