På gång

2017

Konferenser om föräldraskapsstöd

MFoF och Länsstyrelserna anordnar fyra konferenser om föräldraskapsstöd. På konferenserna medverkar, utöver myndigheterna själva, Mats Berggren från Riksorganisationen MÄN samt två framstående forskare på området.

Handläggningsstöd om riskbedömningar

2018

MFoF flyttar till Skellefteå

Från den 1 september finns MFoF i Skellefteå.