På gång

Almedalsveckan (2-9 juli 2017)

MFoF deltar i Almedalenveckan 2017. Kom gärna förbi och träffa oss på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21. Där finns vi tillsammans med andra organisationer som arbetar för barnsrättigheter. I år sätter vi vårt fokus på det oerhört viktiga arbetet med förebyggande stöd i föräldraskapet som erbjuds alla föräldrar i Sverige.

Länkarna nedan går till programmet på Almedalsveckan.info. På sidan finns möjlighet att spara en påminnelse i kalendern på datorn eller telefonen.

Måndag den 3 juli 9:55-10:15

Tisdag den 4 juli 15:45-16:05

Konferenser om föräldraskapsstöd (hösten 2017)

MFoF och Länsstyrelserna anordnar sex konferenser om föräldraskapsstöd. På konferenserna medverkar, utöver myndigheterna själva, Mats Berggren från Riksorganisationen MÄN samt tre framstående forskare på området.