Örebro universitet bjuder in till distansutbildning i föräldraskapsstöd

Nu kan du anmäla dig till Örebro universitets distansutbildning om hälsofrämjande och förebyggande föräldraskapsstöd som ges under våren 2017. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om och konkreta verktyg för ett framgångsrikt föräldraskapsstödjande arbete på lokal och regional nivå.

Utbildningen vänder sig i för­sta hand till praktiker, tjänstemän och beslutsfattare inom kommuner, landsting, länsstyrelser, idéburna organisationer och studieförbund.

Innehållet fokuseras på hur föräldraskapsstöd kan utvecklas och erbjudas föräldrar genom barnets hela uppväxt. Den genomsyras av ett barnrättsperspektiv och det jämställda föräldraskapet. Deltagarna får kompetens att utveckla en strategi för ett lokalt och regionalt föräldraskapsstöd. Deltagarna får också fördjupad kunskap om barn och ungas hälsa och om familjens betydelse.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på både grundnivå och avancerad nivå. För att vara behörig på avancerad nivå behöver du ha en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp (120 akademiska poäng gamla systemet).

Upplägg

Två obligatoriska kurstillfällen på Örebro universitet. Datum för vårterminen 2017 är 7–8 februari och 3–4 maj. Övriga studier sker på distans via den webbaserade lärplattformen Blackboard.

Avgift

2000 kronor.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 15 december. Mer information och länk till anmälan hittar du under rubriken Relaterat.

Uppdaterad: 2016-11-02

Uppdaterad: 2016-11-02