MFoF tar över ansvaret för statistik om familjerätt och familjerådgivning

Från och med statistikår 2017 har MFoF ansvar för insamling och publicering av den officiella statistiken på områdena familjerätt och kommunal familjerådgivning.

De uppgifter som ska lämnas in 2018 och som gäller 2017 kommer att samlas in och publiceras av MFoF. Det gäller statistiken för familjerätt och kommunal familjerådgivning.

Statistiken har tidigare funnits hos Socialstyrelsen. MFoF kommer att samla in samma uppgifter för år 2017 som Socialstyerlsen gjorde för år 2016.

För uppgiftslämnare till den officiella statistiken

Så länge finns information på Socialstyrelsens webbsida om information till uppgiftslämnare.

Uppdaterad: 2017-06-30

Uppdaterad: 2017-06-30