MFoF följer utredning om adoptioner från Sri Lanka på 80-talet

Sri Lanka vill utreda vad som hände på 1980-talet när ett stort antal barn adopterades därifrån till bland annat Sverige. Som svensk centralmyndighet för adoptioner kommer MFoF att följa och bidra till utredningen.

Efter att en holländsk dokumentär spridit sig i Europa skriver flera europeiska medier om allvarliga oegentligheter i adoptioner från Sri Lanka på 1980-talet. Dokumentären handlar om att tusentals barn adopterats bort på oriktiga grunder. I första hand kritiseras privata adoptioner, som genomfördes utan hjälp av en adoptionsorganisation.

Sverige var ett av de största mottagarländerna för adoptioner från Sri Lanka under den tid som dokumentären beskriver. Därför är det viktigt att vi följer utredningen. Vi beräknar att omkring 2000 svenskar adopterades från Sri Lanka under 1980-talet, cirka 3500 totalt under de år som Sverige hade adoptioner från landet. Att det förekommit oegentligheter i Sri Lanka är inte en nyhet för myndigheten, men utredningen kan komma att ge ny information.

Vad gör MFoF?

Först och främst följer vi utvecklingen som svensk centralmyndighet för adoptioner. Det betyder att vi samverkar med våra motsvarigheter i Sri Lanka och de europeiska länder som också tagit emot barn under den aktuella tiden. Det gäller i första hand Holland, Danmark och Tyskland.

Vi har också påbörjat ett arbete med att samla den information som finns i MFoF:s och våra föregångares arkiv, i första hand NIA som ansvarade för adoptioner till Sverige under 1980- och 90-talet. Det kan till exempel handla om reserapporter från Sri Lanka och underlag för NIA:s auktorisationer. Denna information kommer vi också erbjuda Sri Lanka att ta del av.

Kan något liknande hända idag?

Det är omöjligt  att garantera att varje adoption sker på ett etiskt godtagbart sätt. Men arbetet med adoptioner är mycket mer reglerat idag och våra möjligheter att säkra adoptioner mot korruption och andra oegentligheter är betydligt större. Det finns en särskild internationell konvention om adoptioner (1993 års Haag-konvention) och svenska lagar som reglerar förmedlingsarbetet. Där regleras bland annat att:

  • ingen får tjäna pengar på internationella adoptioner.
  • barnens bakgrund ska vara ordentligt utredd. Myndigheterna i ursprungslandet ska ha utrett att barnet varken kan växa upp i sin födelsefamilj eller inom landet.

Idag har ingen svensk organisation auktorisation att förmedla adoptioner från Sri Lanka.

Uppdaterad: 2017-10-11

Uppdaterad: 2017-10-11