Adoptioner från Kenya

Kenyanska regeringen beslutade den 27 november 2014 att stoppa internationell adoption.

I sitt pressmeddelande skriver den kenyanska regeringen att skälet till beslutet är brister i den kenyanska lagstiftningen. Den kenyanska regeringen anser att det finns en risk för att institutioner, adoptionsorganisationer och advokatbyråer utnyttjar luckor i lagen för att utöva trafficking maskerad som välgörenhet. Underlag för beslutet är bl.a. en FN-rapport om trafficking (Global Report on Trafficking in Persons 2014 från United Nations Office on Drugs and Crime, UNDOC). 

Svenska ambassaden i Nairobi arbetar aktivt för att få information från kenyanska myndigheter om vad den kenyanska regeringens beslut innebär i praktiken. EU-medlemsstaterna inklusive Norges ambassad har lämnat en formell skrivelse till den kenyanska regeringen. Länderna ber om information om hur det kenyanska beslutet att stoppa internationella adoptioner kommer att påverka de adoptionssökande och de barn, som lever tillsammans i Kenya, i olika slutskeden av adoptionsprocessen.

Några svenska familjer, som hade kommit långt i adoptionsprocessen, har lämnat Kenya med sina barn efter att den kenyanska regeringen fattat sitt beslut den 27 november.  

MIA fortsätter att arbeta för att få fram mer information om konsekvenserna av beslutet. Vi har kontakt med ambassaden i Nairobi och kollegor i andra länder och försöker få besked av den kenyanska centralmyndigheten. I dagsläget har vi ingen ytterligare bekräftad information.

Uppdaterad: 2015-03-03

Uppdaterad: 2015-03-03