FFIA har avvecklat förmedlingsverksamheten

FFIA har avvecklat sin förmedlingsverksamhet. Avvecklingen skedde efter beslut som fattades av FFIA:s extra föreningsstämma den 12 oktober 2013. 

FFIA:s handlingar rörande enskilda ärenden och verksamhet kommer att förvaras hos Landsarkivet i Göteborg. Det pågår nu ett arbete med att överföra handlingarna till Landsarkivet. Under tiden kan de som adopterats genom FFIA och som vill beställa kopia av sin adoptionsakt vända sig till MIA.  

FFIA fortsätter sin verksamhet som medlems- och biståndsförening. Läs mer om förändringarna på FFIA:s hemsida.

Uppdaterad: 2015-10-08

Uppdaterad: 2015-10-08