Dags för föräldrar som adopterade hösten 2015 att besvara föräldraenkäten

Nu skickar vi ut vår enkät till adoptivföräldrar som adopterade barn från ett annat land under hösten 2015.

Enkäten innehåller frågor om adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete, exempelvis vilken information man fått och hur man blivit bemött genom processen.

Blir ett underlag för utvecklingsarbete

Enkäten till adoptivföräldrar genomförs för att få kunskap om hur adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete uppfattas av adoptionssökande. Svaren är ett värdefullt underlag till arbetet med att förbättra adoptionsverksamheten i Sverige.

För dig som ska besvara enkäten

Länken till enkäten hittar du under Relaterat. För att svara behöver du dina inloggningsuppgifter. De skickas med brev till alla respondenter (en per familj). Vi är tacksamma om svaren inkommer före den 25 november. Kontakta oss gärna om du inte har möjlighet att besvara enkäten eller har frågor.

Uppdaterad: 2016-11-16

Uppdaterad: 2016-11-16