Välkommen att träffa oss i Almedalen!

MFoF är på plats i Almedalen, i år med fokus föräldraskapsstöd. Liksom tidigare år finns vi på Barnrättstorget, i tältet utanför Gotlands Konstmuseum.

På måndagen och tisdagen i Almedalsveckan bjuder vi in till öppna samtal i Barnrättstorgets tält.


Världens viktigaste uppdrag – backa upp föräldrarna!

Sverige har satt upp målet att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. I det arbetet har alla barns föräldrar (och andra närmsta vuxna) en unik roll. Tillgång till stöd i föräldraskapet främjar barns hälsa och utveckling, till exempel kan det minska risken för skolproblem, kriminalitet, våld och missbruk. Men det föräldraskapsstöd som finns och erbjuds når inte ut till alla föräldrar. Vilka strategiska satsningar behöver vi göra för att förändra detta? Kan vi anpassa och marknadsföra våra insatser bättre?

Kom till Barnrättstorgets tält och prata med oss om hur samhället kan backa upp föräldrar i sitt viktiga uppdrag!

Måndag 3 juli 15:45 – 16:05

Samtal: Världens viktigaste uppdrag – backa upp föräldrarna

Tisdag 4 juli 9:55 – 10:15

Samtal: Världens viktigaste uppdrag – backa upp föräldrarna

Plats

Barnrättstorget (tältet), S:t Hansgatan 21


Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter. Bakom Barnrättstorget står Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen.

Välkommen!

Uppdaterad: 2017-06-30

Uppdaterad: 2017-06-30