Film från utbildningsdag i Skellefteå om mänskliga rättigheter och statlig värdegrund

Fredag 15 november anordnade MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) tillsammans med Uppsala Universitet en utbildningsdag om mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden för de myndigheter som representeras i Skellefteå kommun.

På plats fanns representanter för Migrationsverket, MFoF, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Försäkringskassan, Tingsrätten, Polisen, Skogsstyrelsen, Skatteverket, LTU, Kronofogden samt Skellefteå kommun.

Det blev en uppskattad dag med värdefulla insikter både utifrån föreläsningarna och den dialog som möjliggjordes mellan de olika närvarande myndigheterna.

Här kan du se en film med korta intervjuer som sammanfattar dagen.

Uppdaterad: 2019-11-26

Uppdaterad: 2019-11-26