Telefontider under sommaren 2019

Följande gäller de telefontider MFoF erbjuder särskilt för frågor gällande internationella adoptioner och familjerätt.

Utöver dessa tider är du under kontorstid välkommen att kontakta MFoF via växel eller epost

Familjerättsfrågor

V 27: måndag kl 13 till kl 15.

V 28: måndag kl 13 till kl 15.

V 29: ingen telefontid denna vecka.

V 30: Torsdag kl 13 till kl 15.

V 31: ingen telefontid denna vecka.

V 32: ingen telefontid denna vecka.

V 33: Från och med denna vecka återgår vi till normala telefontider.

Adoptionsfrågor

V 27: ingen telefontid denna vecka.

V 28: ingen telefontid denna vecka.

V 29: ingen telefontid denna vecka.

V 30: måndag kl 13 till kl 15.

V 31: ingen telefontid denna vecka.

V 32: måndag kl 13 till kl 15.

V 33: måndag kl 13 till kl 15.

V 34: Från och med denna vecka återgår vi till normala telefontider.

Uppdaterad: 2019-06-28

Uppdaterad: 2019-06-28