Stöd för vårdnadsutredningar med skyddade personuppgifter

MFoF har samlat vad som gäller för upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när någon har skyddade personuppgifter.

I ärenden där barnet eller någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter kan varje moment i handläggningen vara avgörande för en eller flera personers säkerhet. Därför måste både domstol och utredare visa särskild hänsyn. I praktiken kan det betyda att domstolen ser till att utredningen sköts av en annan socialnämnd än den i barnets hemkommun. Den utredare som nämnden utser kan i sin tur behöva avstå ifrån att ta in viss information, eftersom lagen inte tillåter att man i efterhand hemlighåller vem man pratat med.

Mer information finns i MFoF informerar 2017:1.

MFoF informerar 2017:1 Upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när en part har skyddade personuppgifter (pdf)

Uppdaterad: 2017-08-25

Uppdaterad: 2017-08-25