April 2009: Stiftelsen Barn i Världen - Internationella Adoptioner - Återkallelse av auktorisation

MIA har den 13 mars 2009 återkallat Stiftelsen Barn i Världen - Internationella Adoptioners auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige. Beslutet har vunnit laga kraft. Stiftelsen har därmed inte auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling.


 

Uppdaterad: 2012-11-12

Uppdaterad: 2012-11-12