Statistik om familjerätt och familjerådgivning för 2018 publicerad

Nu har MFoF publicerat sammanställd statistik för kommunala socialtjänsters familjerätts- och familjerådgivningsverksamheter under 2018. Längre ned på denna sida finns direktlänkar till samtliga publicerade dokument.

Statistiken om familjerätt under 2018 visar att antalet verkställda beslut om umgängesstöd ökar, medan antalet medgivandeutredningar fortsätter att minska. Både samarbetssamtal och snabbupplysningar ökar något, medan antalet faderskapsutredningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge fortsatt ligger på en konstant nivå.

Vad gäller kommunal familjerådgivning pågick totalt 38 692 ärenden år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017. Parrelationer är fortfarande vanligast vid kommunal familjerådgivning, med något fler gifta än sambos. Förekomsten av familjerådgivning visar även fortsättningsvis på förhållandevis stora regionala skillnader.

Uppdaterad: 2019-06-25

Uppdaterad: 2019-06-25