Konferens om jämställt föräldraskap i Malmö 24 september

Konferensen om jämställt föräldraskap 24 september är kostnadsfri och riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning om hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas.

Konferensen är kostnadsfri och du kan delta i Malmö eller via webben. Program kommer senare men redan nu kan du anmäla dig via länken längre ned på sidan. Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och MFoF(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN,Sveriges kommuner och landsting samt TCO.

Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi. Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppdaterad: 2019-06-27

Uppdaterad: 2019-06-27