Handläggningsstödet "Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge" finns nu tillgängligt i webbshopen

Nu finns MFoF:s publikation "Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge" tillgänglig i webbshopen att ladda ner eller beställa i tryckt format. Publikationen är ett stöd för familjerättens handläggning.

Handläggningsstödet  Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge är i första hand till för personer som arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i kommunen, men kan även vara användbart för domstolar och andra som kommer i kontakt med ämnet. Innehållet är ett komplement till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och beskrivningen om riskbedömningar i handboken Vårdnad, boende och umgänge.

Uppdaterad: 2018-09-07

Uppdaterad: 2018-09-07