Ny lagstiftning om föräldraskap

Så snart det är möjligt kommer MFoF att publicera information om ny lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2019 avseende regler om föräldraskap.

Den nya lagstiftningen har föregåtts av regeringens proposition 2017/18:155, Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Lagstiftningen berör följande områden:

  • Socialnämndens utredning när ett barn kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående kvinna.
  • Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap
  • föräldraskap vid ändrad könstillhörighet och
  • socialnämndens utökade behörighet att – under vissa omständigheter – medverka vid fastställande av faderskap när ett barn har hemvist utomlands.

Så snart det är möjligt kommer MFoF att publicera mer omfattande information om den nya lagstiftningen.

Uppdaterad: 2019-01-18

Uppdaterad: 2019-01-18