Nu finns svar på vanliga frågor om faderskap och föräldraskap på webben

Nu publicerar vi svar på vanliga frågor vi får från handläggare som utreder faderskap och föräldraskap.

Några frågor som besvaras är:

  • Är socialnämnden skyldig att inleda utredning för barn som inte har uppehållstillstånd?
  • Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?
  • Vilket protokoll ska användas när en ensamstående kvinna fått assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård?

Sidan kommer löpande att fyllas på.

Vanliga frågor från handläggare om faderskap, föräldraskap och moderskap

Uppdaterad: 2017-06-15

Uppdaterad: 2017-06-15