MIA har fått ny generaldirektör

MIA:s nya generaldirektör Kristina Svartz kommer närmast från riksdagen där hon varit föredragande och kanslichef i justitieutskottet och senast i konstitutionsutskottet. Hon har tidigare varit rättssakkunnig i justitiedepartementet och arbetat i Narkotikakommissionen och Mobilisering mot narkotika. Kristina Svartz är domarutbildad jurist.

Kristina Svartz efterträder Meit Camving och hon tillträdde tjänsten den 1 juni 2014.

Uppdaterad: 2014-08-27

Uppdaterad: 2014-08-27