MIA har fått nya uppgifter

Från och med den 1 september 2015 har MIA fått till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap, samt samarbetssamtal. MIA ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och föräldrastöd.

I samband med övergången av frågorna har de handböcker m.m. material som funnits hos Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gått över till MIA. Det finns att ladda ner på vår hemsida.   

MIA kommer att bygga upp och utveckla verksamheten. Vi kommer att utöka personalen och börjar med att rekrytera två socionomer med flerårig erfarenhet av kommunalt familjerättsligt arbete.

MIA har telefontid för frågor rörande familjerätt varje vardag, utom tisdag, kl. 9.00-11.00.

Uppdaterad: 2016-02-24

Uppdaterad: 2016-02-24