MFoF ser över information om skyddade personuppgifter

Vi har upptäckt otydligheter i vårt informationsblad om upplysningar och utredning av vårdnadsärenden när en av föräldrarna har skyddade personuppgifter.

Vi kommer att se över innehållet för att förtydliga skrivningarna. Så länge väljer vi att ta bort dokumentet från vår webbplats.

Bladet fanns tidigare på sidan om vårdnad, boende, umgänge och heter:
MFoF informerar 2017:1 Upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när en part har skyddade personuppgifter

Uppdaterad: 2018-02-15

Uppdaterad: 2018-02-15