MFoF medverkar på utbildningen Vårdnadsutredningar och upplysningar

Rebecca Berg och Anna Axelsson från MFoF föreläser på utbildningen Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20, för att informera om MFoF, myndighetens pågående uppdrag och planerade åtaganden samt myndighetens handläggningsstöd om riskbedömningar.

Utbildningen genomförs 28 november och riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Uppdaterad: 2019-11-27

Uppdaterad: 2019-11-27