MFoF lär domare om surrogatarrangemang

Den 6 november föreläser Anna Axelsson och Rebecca Berg vid MFoF om surrogatarrangemang i utlandet vid Domstolsakademins familjerättsdagar. Domstolsakademin ansvarar för juridisk utbildning för domare och andra jurister som arbetar inom Sveriges Domstolar.

Tingssal

På Familjerättsdagarna redovisas och diskuteras aktuella ämnen och aktuell praxis. Undervisningen ges framför allt genom föreläsningar. Tyngdpunkten i Anna Axelssons och Rebecca Bergs föreläsning kommer att ligga på information om den nya lagstiftningen om assisterad befruktning och föräldraskap som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Anna Axelsson och Rebecca Berg kommer även att informera om det uppdrag MFoF har fått av regeringen att ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera surrogatarrangemang i utlandet.

Uppdaterad: 2019-11-01

Uppdaterad: 2019-11-01