MFoF i Almedalen

MFoF kommer att finnas på plats som en del av Barnrättstorget under Almedalsveckan 2019. Välkommen till MFoF:s seminarium ”Föräldraskapsstöd - så blir det förebyggande arbetet en investering” tisdag 2 juli på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter.

Under MFoF:s seminarium Föräldraskapsstöd - så blir det förebyggande arbetet en investering kommer vi att ta upp långsiktiga och förebyggande insatser som avgörande för barns likvärdiga livschanser i samhället. Vilka kunskapsbaserade arbetssätt finns och hur kan hälsoekonomi bli ett verktyg för att göra förebyggande arbete till en investering för både organisation och medborgare?

Seminariet kommer att belysa hur ett kunskapsbaserat arbete med fokus på barn och familj kan byggas upp för att främja barns hälsa på lång sikt samt minska kostnader för kommun och samhälle.

  • Hur kan målgrupps- och behovsanalyser kan användas som grund i planeringen?
  • Hur sätter du mål som leder till resultat och kopplar ekonomi till dessa?
  • Hur kan ledningen bidra med löpande stöd till verksamheten?
  • Hur kan medborgarnas och personalens delaktighet i arbetet bidra till förbättringar?
  • Hur kan du lyckas med implementering i ordinarie verksamhet?
  • Hur kan du arbeta med utvärdering av förebyggande insatser och dess ekonomiska effekter?

Föräldraskapsstöd som insats kommer att vara i fokus och tjäna som ett exempel på främjande och förebyggande arbete. Utgångspunkten är barns rätt till hälsa och utveckling och det offentligas ansvar att stötta föräldrar i enlighet med artikel 18 i barnkonventionen.

Varmt välkommen!

Uppdaterad: 2019-06-14

Uppdaterad: 2019-06-14