MFoF blir föreskrivande myndighet på familjerättens områden

Idag tar MFoF över Socialstyrelsens ansvar som föreskrivande myndighet på socialnämndens familjerättsliga områden. Myndighetens första fem författningar börjar gälla den 1 juli och ersätter de som idag finns på Socialstyrelsen.

Författningar på området kommer även fortsättningsvis att publiceras i den gemensamma författningssamlingen, HSLF-FS.

Fem nya författningar ersätter Socialstyrelsens

De första fem författningarna som MFoF publicerar börjar gälla den 1 juli. De ersätter befintliga som i dagsläget finns hos Socialstyrelsen:

  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (HSLF-FS 2017:47)
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48)
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49)
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap (HSLF-FS 2017:50)
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (HSLF-FS 2017:51).

De fastställda blanketter som ingår i författningarna flyttas också över till MFoF. Det gäller bland annat S-, MF-, Ä- och FÖR-protokoll.

MFoF har endast gjort redaktionella ändringar samt lagt ihop innehållet i de allmänna råden om adoption från 2008 och ändringsförfattningen från 2014 i en författning.

Det formella skiftet sker i månadsskiftet juni/juli

MFoF:s författningar börjar gälla den 1 juli 2017. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2011:2) och föräldraskap (SOSFS 2011:3) upphör att gälla vid utgången av juni 2017.

Uppdaterad: 2017-06-30

Uppdaterad: 2017-06-30