Pressinformation: Internationella adoptioner minskar igen

Internationella adoptioner minskade återigen 2016, efter att i tre år ha legat omkring 340 barn per år. Den ökade välfärden i ursprungsländerna är en av flera anledningar.

Mer information finns här:

Nyhet 2017-02-19 Internationella adoptioner minskar igen

 Uppdaterad: 2017-02-09

Uppdaterad: 2017-02-09