Forskarmöte med fokus på familjer som migrerat till Sverige

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) höll sitt årliga forskarmöte den 13 juni i Stockholm tillsammans med forskare från olika delar av Sverige. I fokus var frågeställningar och perspektiv på tillgänglighet och integration när det handlar om stöd till familjer som kommit till Sverige. Valet av inriktning är en följd av diskussioner som startade redan i december 2016.

– Vid våra tidigare möten har det blivit tydligt att vi behöver diskutera de här frågorna mer ingående. Det finns också ny forskning på området som vi vill att fler ska ta del av, säger Margareta Bolmgren, utredare på MFoF.

Samarbetet med forskarna är ovärderligt i vårt fortsatta arbete.
Tony Boman, utredare, MFoF

Frågeställningarna rörde bland annat människor med erfarenheter av flykt, trauma och sorg samt kulturella anpassningar av program och insatser. Under dagen presenterades både aktuell forskning och erfarenheter från genomförda program.

– Inte minst för oss på myndigheten är diskussionerna som förs den här dagen oerhört viktiga. Samarbetet med forskarna är ovärderligt i vårt fortsatta arbete, säger Tony Boman, utredare på MFoF.

Programpunkterna i korthet

Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar – vad fungerar? Jeanette Olsson, FoU i Väst, presenterade en kartläggning av situationen för nyanlända familjer med barn i Göteborgsregionen. Arbetet visade på stora behov av stöd, men få som tog del av det. Kartläggningen identifierade också ett flertal framgångsfaktorer. Klicka här för att läsa mer i en artikel om denna del av mötet.

Erfarenheter från Föräldraskap i Sverige. Jessica Edbacken från Stockholm Plus beskrev erfarenheter från arbetet tillsammans med Lene Lindberg från Karolinska Institutet. Lene har påbörjat en utvärdering av föräldraskapsstödsprogrammet som utvecklats av Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm. Klicka här för att läsa mer i en artikel om denna del av mötet.

Föräldraskap och stöd för familjer som flytt till ett annat land. Erika Sigvardsdotter, lektor vid Röda Korsets högskola, presenterade två kommande litteraturöversikter inom området föräldraskap och stöd för familjer som flytt till ett annat land. Översikterna sammanställer kunskaper om föräldraskap under de första åren efter att ha flytt till ett annat land samt kunskaper om föräldraskapsstödjande insatser riktat till gruppen. Klicka här för att läsa mer i en artikel om denna del av mötet.

Rinkebyprojektet – utvärdering och vägen framåt. I Rinkeby har förstagångsföräldrar erbjudits tätare hembesök från barnhälsovården under barnets första ett och ett halvt år. Lene Lindberg berättade om utvecklingen av projektet projektet och Margareta Bolmgren informerade om en regeringens pågående pilotsatsning som bygger på Rinkebys arbete– en treårig satsning som ska ge en breddad utvärdering av en mer tillgänglig barnhälsovård. Klicka här för att läsa mer i en artikel om denna del av mötet.

Uppdaterad: 2019-08-16

Uppdaterad: 2019-08-16