Filmer och material från konferensen Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare

24 september genomförde MFoF tillsammans med Malmö Universitet och Länsstyrelserna konferensen Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare. Under dagen fick konferensdeltagarna, både på plats och via webben, ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas.

Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att mer systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi.

Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konferensen genomfördes i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting samt TCO.

Filminslag från konferensen

Uppdaterad: 2019-10-15

Uppdaterad: 2019-10-15