FFIA:s handlingar har överförts till Landsarkivet i Göteborg

Sedan FFIA:s förmedlingsverksamhet avvecklades har ett arbete pågått med att överföra organisationens handlingar rörande enskilda ärenden och verksamhet till Landsarkivet i Göteborg. Detta arbete är nu slutfört.

Den som vill beställa kopia av sin adoptionsakt kan vända sig till Landsarkivet genom mejl landsarkivet.gla@riksarkivet.se eller telefon 010-476 78 00.

De som har frågor rörande handlingarna är välkomna att kontakta MIA.

FFIA fortsätter sin verksamhet som medlems- och biståndsförening. Läs mer om förändringarna på FFIA:s hemsida  

Uppdaterad: 2015-10-08

Uppdaterad: 2015-10-08